Eutanázia alebo čo robiť, keď nám zvieratko uhynie

Téma eutanázie, či úhynu zvieratka nie je jednoduchá tak pre majiteľov zvieratiek, ako aj pre veterinárneho lekára, ktorý tento menej príjemný úkon musí vykonať a zároveň sa vždy zachovať profesionálne. Nie jeden, mohli by sme povedať, že skoro každý, majiteľ zvieratka to prežíva veľmi intenzívne a veľmi emocionálne. Čo je dôležité vyzdvihnúť pre majiteľov, že vôbec nie je hanbou si poplakať, keď váš dlhoročný parťák odchádza.

Kedy je čas rozmýšľať nad eutanáziou?

Nad eutanáziou sa majitelia najčastejšie zamýšľajú pri geriatrických pacientoch, to znamená pri zvieratku, ktoré dlhodobo trpí nejakých ochorením a začne nám chradnúť, strácať na váhe, prestane jesť, či piť, prípadne neustále zvracia, hnačkuje, často starší psíkovia už ani nevedia kedy potrebu vykonajú, a tak sa to stáva aj pre majiteľov veľmi náročné.

Pri zvieratkách, ktoré majú akútne a vážne zranenie, nádory, vnútorné krvácania a pod., trpia infekčným ochorením, ktoré by mohlo ohroziť ľudí.

Kto rozhoduje o eutanázii?

Neľahké rozhodnutie, či sa eutanázia vykoná alebo nie je vždy v rukách majiteľa. Žiadny veterinárny lekár nemôže vaše zvieratko uspať bez vášho súhlasu, ani vás do eutanázie nútiť. Môže vám však zodpovedať na vaše otázky a ponúknuť možnosti, čo by bolo v danom stave najlepšie. Nám veterinárnym lekárom niekedy čas strávený v ambulancii, pár minút, nestačí na posúdenie stavu, či eutanázia je na mieste alebo skúsime zvieratku ešte pomôcť, hlavne ak zvieratko vidíme prvýkrát. Často majiteľ vie lepšie kedy zvieratko výrazne schudlo, trápi sa, či komfort jeho života sa výrazne znížil, samozrejme sú aj opačné prípady kedy sa veterinár zavolá v poslednej chvíli a niekedy ani nestihne vykonať eutanáziu.

Môže veterinár odmietnuť vykonať eutanáziu zvieratka?

Existujú prípady, kedy aj veterinár môže tento úkon odmietnuť a to napr. ak o usmrtenie nepožiada majiteľ zvieratka, prípadne je žiadosť o eutanáziu zdravého zvieratka, bez oprávnených indikácii (sťahujeme sa, zomrel majiteľ psíka a pod.).

Ako prebieha eutanázia?

Najprv zvieratko sedujeme (buď injekciou do svalu alebo cez kanylu do žily), privedieme do stavu ako keby šlo na operáciu, neskôr prehĺbime anestézu, aby nevnímalo poslednú usmrťujúcu injekciu. Pred podaním tejto injekcie sa majiteľov opýtame, či chcú byť pri zastavení dychu a činnosti srdca, ktorú spôsobí podaný liek. Často táto aplikácia lieku prebieha v pokoji, avšak niekedy sa môžu objaviť zášklby svalstva, či iné prejavy. Touto injekciou sa uvoľnia všetky svaly a preto môže dôjsť k úniku moču a stolice, práve kvôli tomu je dôležité si nachystať sáčok, prípadne plienku, aby ste vedeli prepraviť zvieratko.

Môžem byť so zvieratkom počas uspávania?

Vždy je to na rozhodnutí majiteľa, je to voľba, nie každý sa na to cíti byť pri uspávaní svojho zvieratka.

Čo s telíčkom zvieratka?

V dnešnej dobe máme už viacero možností, z ktorých si vieme vybrať:

Pochovanie na vlastnom pozemku, o ktorej hovorí vyhláška MPRV SR č. 148/2012 Z. z. https://www.mpsr.sk/vyhlaska-mprv-sr-c-148-2012-z-z/29-23-29-5748/

Krematórium – Dúhový most https://duhovymost.com/?gclid=Cj0KCQjwjt-oBhDKARIsABVRB0wP-SZ_PVQ0140bmDvewqUjcgxrpNH9DwBAbA7Lzre__y4DizUSTW0aAtOCEALw_wcB

Zvierací cintorín – Košická Belá https://zvieracicintorin.sk/

Kafiléria https://www.vas-ml.sk/sk/kontakt/

Je potrebné niečo vybavovať na úradoch?

Po úhyne/vykonaní eutanázie čipovaného zvieratka je potrebné odhlásiť čip a to veterinárnym lekárom, ktorý eutanáziu vykonal, prípadne váš veterinár, ak vám zvieratko uhynulo doma. Vystaví sa tlačivo s potvrdením o úhyne zvieratka a následne s týmto tlačivom treba ísť na miestny úrad a vyplniť Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie.

https://www.mcperes.sk/evidencia-psov.html