Pozitívne prípady besnoty

OD roku 2015 sú zaznamenané 3 prípady besnoty na Slovensku, všetky boli zachytené koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023 v okrese Humenné (jazvec, pes, líška). Tieto pozitívne prípady súvisia s výskytom besnoty na Ukrajine a v Poľsku.

Prevencia

Odporúčame všetkým skontrolavať platnosť vakcinácie psíkov, mačičiek a fretiek, v pípade ak cestujete do okresu Humenné, prípadne si zadovážite mačiatko, šteniatko z tohto okresu, prípadne zachránite zvieratko treba byť opatrný a ideálne 14 dní zvieratko sledovať a držať v karanténe mimo zvieratiek, ktoré už v domácnosti máte. Prvú vakcináciu proti besnote je možné aplikovať od 3. mesiaca veku zvieratka, nábeh protilátok je najskôr o 3 týždne, do vtedy zviera nie je dostatočne chránené. Na trhu sú rôzne vakcíny s rôznou platnosťou 1-3 roky, v závislosti od výrobcu, avšak titer protilátok postupne klesá a v rizikových, prihraničných oblastiach nie je na škodu revakcinácia aj každoročne.

Povinnosť majiteľov

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka a držať ho 14. dní v karanténe, za túto dobu sa zviera nesmie vakcinovať. Ďalej sú majitelia zvierat (psov, mačiek a fretiek) zo zákona povinný ich dať vakcinovať a tým predchádzať šíreniu možnej nákazy.

Besnota

Besnota je vírusové ochorenie prenosné aj na človeka a v prípade, že sa vírus dostane do centrálnej nervovej sústavy u ľudí šance na vyliečenie sú minimálne. Do organizumu sa dostáva pohryzením infikovaným zvieraťom (najčastejšie pes, mačka, netopier), vírus sa vylučuje iba slinami chorého zvieraťa. Môže postihnúť všetky druhy cicavcov.

Príznaky ochorenia u zvierat

Zúrivá forma: začiatočná fáza: trvá 1-3 dni, pes sa stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy, prestáva rozlišovať známych ľudí, podráždene reaguje na vonkajšie podnety,

Druhá fáza: záchvaty zúrivosti, hryzú si niektorú časť tela, chcú utiecť, zvieratá v klietkach narážajú do stien a pod., pozorujeme nápadné slinenie

Tretia fáza: dochádza k ochrnutiu svalov, zvieratá nevydávajú žiadne hlasy až nakoniec uhynú.

Tichá forma: príznaky len začiatočnej fázy zúrivej formy

https://www.svps.sk/zvierata/vyskyt-besnoty-na-uzemi-slovenskej-republiky-januar-2023.asp

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4879:svetovy-de-boja-proti-besnote-pozor-na-besnotu-pri-cestovani-do-zahraniia&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62