Tím lekárov

MVDr. Simona Kubičková

Veterinárny lekár, majiteľ

Simona absolvovala štúdium na UVLF v Košiciach v roku 2017, počas štúdia a po jeho ukončení, do roku 2018, sa venovala zmiešanej praxi v spolupráci s MVDr. Petrom Kalináčom.

V rokoch 2018 – 2021 pôsobila na viacerých veterinárnych klinikách v Bratislave a jednu z nich viedla úspešne dva roky so zameraním na malé zvieratá (psy, mačky a hlodavce). Od roku 2022 sa plne venuje svojím pacientom vo vlastnej ambulancii.

Zameriava sa na chirurgiu, zobrazovaciu techniku a laboratórnu diagnostiku. Je absolventkou mnohých seminárov, webinárov a naďalej sa aktívne vzdeláva.